.: Mikor kötelező az építőipari kivitelezés során a rezsióradíj? - Mesterajánló - megbízható kivitelezők :.

A jók a jókkal tudnak a legjobbak lenni


Mikor kötelező az építőipari kivitelezés során a rezsióradíj?

A rezsióradíj az építőipari kivitelezés során a munkák elszámolásának az alapja.  A kivitelezésről szóló kormányrendelet kötelezően előírja, hogy az építőipari kivitelezést végző vállalkozónak a rezsióradíj alapján kell kialakítania a vállallási árat. Ha nem így tesz, s az ajánlatában szereplő vállalási ár ennél az összegnél alacsonyabb óradíjat tartalmaz, akkor azt az ajánlatot aránytalanul alacsony árnak kell tekinteni.

Ennek a különbségnek akkor van jelentősége, ha a vállalkozónak pályáznia kell egy megbízásra. Ha aránytalanul alacsonynak minősítik az árajánlatát, akkor külön-külön meg kell indokolnia minden egyes tételt. Be kell mutatnia, hogy mi alapján számolt, hogyan kapta az ajánlatba beleírt számokat. Az építőipari rezsióradíjat ugyanis az alapján határozzák meg, hogy a kötelező bérekkel, járulékokkal és számba veendő költségekkel együtt ennél olcsóbban nem lehet kihozni egy órányi kivitelezői szakmunkát.

A rezsióradíj a személyi jellegű költségeket tartalmazza. Nincs benne tehát az építőanyag, a fuvarozás, a tervezés, a hatósági engedélyek, egyszóval az eszközökkel, anyagokkal kapcsolatos díjak. Tartalmaz viszont mindent, ami az emberekkel kapcsolatos költség: a béreket, járulékokat, a dolgozók ellátását, felkészítését, az ügyviteli, irodai költségeket, és a vállalkozás várható nyereségét.

Hogy határozzák meg a rezsióradíjat?

A rezsióradíjat minden évben az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság javaslata alapján határozzák meg. Kötelezővé akkor válik, amikor ezt az ajánlást a belügyminiszter rendeletben kihirdeti. Egy tavalyi törvénymódosítás után ma már az építőipari bizottság ajánlására sincs szükség. Ha nincs ajánlás, akkor a miniszter az előző évi óradíjat megnöveli az éves infláció értékével, s azt hirdeti ki. Idén azonban volt ajánlás, s a miniszteri kihirdetés is több hónappal korábban megérkezett a tavalyinál: a 2014-es óradíjak már április végétől hatályosak (tavaly a 2013-ra érvényes díjakat csak június végén hirdették ki). Az építőipari kivitelezés területén dolgozó vállalkozásoknak 2014-ben ezt a tarifát kell alkalmazniuk.

A minimális építőipari rezsióradíj értékei

 

Megnevezés

1 munkaórára számított érték (forint)

1

Alapbér

Havi 118.000 forint szakmunkás alapbérrel és 174 munkaórával számolva

678

2

Pótlékok, kiegészítő fizetés

105

3

Foglalkoztatói járulékok

szociális hozzájárulási adó 27%

szakképzési hozzájárulás 1,5%

 

211

12

4

Szállásköltség

9

5

Csoportos személyszállítás

145

6

Védőruha, védőfelszerelés

15

7

Munkahelyi szociális szolgáltatás

52

8

Munkaegészségügyi szolgáltatás

70

9

Munkavédelmi költség

18

10

Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége

460

11

Rezsianyag, munkahelyi energia költség

42

12

Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége

3

13

Értékcsökkenési leírás

60

14

Nyomtatvány, írószer

3

15

Postaköltség

2

16

Telefonköltség

2

17

Bankköltség

7

18

Egyéb szolgáltatás, minőségbiztosítás, környezetvédelem

2

19

Kötelező adók, járulékok:

iparűzési adó 2%

innovációs járulék 0,3%

 

80

2

20

Biztosítások

5

21

1-20. sor összesen

1983

22

Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)

86,78%

23

Improduktív órák költsége (21. sor x 1,00 - 0,8678 = 0,1322)

262

24

Veszteségidő aránya

6,50%

25

Veszteségidő költsége (21.sor x 0,065)

129

26

Elvárt eredmény

2 %

27

Elvárt eredmény értéke (21+23+25. sor összesen x 0,02)

48

28

21+23+25+29 Mindösszesen

2422

Mit jelentenek a rezsióradíj egyes elemei?

Az 1 munkaórára számított költségek egyes tételei az 1-20. sorokban egyértelműek. A különböző költségeket számoljuk ki, majd osztjuk le 1 munkaórára vetítve. De mit jelentenek a 22-27. sorok?

22. sor: produktivitási érték

Ez azt mutatja meg, hogy átlagban az összes munkaidő hány százalékában tudnak ténylegesen dolgozni? A vállalkozó ugyanis napi 8 órára fizeti a munkásokat, de ők különböző okok miatt általában nem dolgoznak végig megállás nélkül 8 órát. A számítások szerint ez az arány ma 86,78%, azaz a napi 8 órából 6 óra 56 perc telik ténylegesen munkával.

23. sor: improduktív órák értéke

Ez a sor az előző adat felhasználásával mutatja meg, hogy mennyibe kerülnek azok az órák, amikor a munkások nem dolgoznak. Erre ad egy képletet. A képlet alapján azt számolja ki, hogy minden egyes nem tényleges munkával töltött óra 262 forintba kerül.

24. sor: veszteségidő aránya, 25. sor: veszteségidő költsége

A veszteségidő a munkával, de nem termelő munkával töltött munkaidő. Ilyen például a gépek karbantartása. ennek is van költsége, bele kell kalkulálni. Összesen 6,5 százalékra becsülik az ilyen munkával töltött időt, ennek 129 forint az egy órára vetített költsége.

26. sor: elvárt eredmény, 27. sor: elvárt eredmény értéke

Ez a 2 százalék a NAV kötelező nyereség-elvárása. Ha nincs nyereség, akkor az elvárt eredmény alapján kell adót fizetni. Tehát ezzel a 2 százalékkal mindenképpen számolni kell.

Forrás: A belügyminiszter 30/2014. (IV. 10.) BM rendelete a minimális építőipari rezsióradíj 2014. évi mértékéről. Hatályos április 25-től.