.: Enyhült, de megmaradt a plázastop - Mesterajánló - megbízható kivitelezők :.

A jók a jókkal tudnak a legjobbak lenni


Enyhült, de megmaradt a plázastop

Eredetileg 2012-ben fogadta el az Országgyűlés a “plázastop” néven megismert törvényt. A nagyobb kereskedelmi épületek építésének tilalma eredetileg 2014 végén járt volna le. Karácsony előtt azonban meghosszabbították a határidőt, így továbbra is csak külön engedéllyel épülhetnek 400 négyzetméter feletti új üzletek az országban.

A törvény legjelentősebb változása, hogy 100 négyzetméterrel emelkedett a korlátozás alá eső terület határa: eddig 300, mostantól 400 négyzetméter felett kell külön engedély az üzlet építéséhez.

Aki 400 négyzetméter feletti üzleti célú ingatlant építene, vagy a jelenlegit úgy bővíti, hogy az a bővítés után eléri ezt a határt, annak külön engedélyt kell beszereznie. Az engedélykérelemhez országosan a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének szakhatósági állásfoglalására van szükség. (Illetve, ha az építési engedély kiadása ügyében ez a kormányhivatal járt el, akkor a külön engedélyeztetést a Heves Megyei Kormányhivatal végzi). A kormányhivatal vezetője a döntéshez egy bizottság véleményét is kikéri. Ez a bizottság január 15-től működik a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a kereskedelemért, a településfejlesztésért, a környezetvédelemért és a közlekedésért felelős miniszterek küldötteiből. A törvény nem fogalmazza meg, hogy a bizottság milyen szempontok alapján mond ítéletet az egyes beruházásokról. A törvény szerint ezt kormányrendelet előírhatja, mivel azonban ilyen rendelet nem született meg, gyakorlatilag szabad kezet kapnak a bizottság tagjai. Ez a néhány ember szabadon dönt arról, hogy hol, milyen kereskedelmi építmény jöhet létre az ország területén. Csak általános irányelvek vannak: döntésüket  környezetvédelmi, közlekedési és településfejlesztési szempontok figyelembe vételével kell meghozniuk.

A kijelölt kormányhivatal szinte korlátlanul el tudja húzni a döntés határidejét. A határozat kiadására 60 nap áll rendelkezésére, mely indokolt esetben újabb 60 nappal meghosszabbítható. Ezekbe a 60 napokba viszont nem számít bele az az idő, amíg a kormányhivatal a bizottság véleményére vár. A bizottság munkájának a határidejét pedig nem írja elő a törvény.

2014. évi CXIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése érdekében történő módosításáról