.: Ki végezhet felelős műszaki vezetést? - Mesterajánló - megbízható kivitelezők :.

A jók a jókkal tudnak a legjobbak lenni


Ki végezhet felelős műszaki vezetést?

2013 óta már mérnöki végzettség kell ahhoz, hogy valaki korlátozás nélküli műszaki vezetői jogosultságot szerezhessen. Ahhoz is legalább technikusi végzettségre van szükség, hogy valaki a 300 négyzetméter alatti építmények műszaki vezetését elvállalhassa. Ez sok kisvállalkozás számára megnehezíti a jogosultság megszerzését. Keressen olyan vállalkozást, melynek van jogosultsága felelős műszaki vezetésre.  

Az építéssel összefüggő különböző szakmák követelményeit 2013 nyarától egy rendeletbe összefoglalva lehet megtalálni. Ez a 266/2013 kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről. Az egységesítés azzal járt, hogy több szakmánál szigorítottak a feltételeken. Például műszaki vezetésre jogosító vizsgát a korábbiaktól eltérően ma már semmiképpen sem tehet le egy kőműves mester. Még a korlátozott engedélyhez is érettségire (szakközépiskolai végzettségre), vagy technikusi oklevélre van szükség. Hasonló, korlátozott engedéllyel (C kategóriás jogosultsággal) eddig a kőműves mester ezer négyzetméter szintterületig, 7,5 méter építménymagasságig vállalhatott műszaki vezetést. A mostani szabályok szerint építőipari technikus 5 év gyakorlattal kaphat korlátozott jogosultságot, de ezer helyett csak 300 négyzetméter szintterületig, s maximum 3 szintes építményig. Ennél nagyobb épületnél csak mérnök lehet a műszaki vezető.

A korábban kiadott engedélyek változatlan tartalommal érvényben maradnak. Nem kell tehát új jogosultsági vizsgát letennie senkinek. Továbbképzésre azonban járni kell. Az új szabályok szerint 5 évente mindenkinek részt kell vennie valamilyen képzésen, s vizsgát kell tennie. A továbbképzéseket az országos kamara szervezi majd. A továbbképzések tartalmát központilag, a minisztériumban határozzák meg. Maga a továbbképzés lehet majd hagyományos oktatás is, de a rendelet azt is lehetővé teszi, hogy a jelentkezők interneten végezzék el a tanfolyamot és egy teszt kitöltésével tegyenek vizsgát. A képzés nem lesz hosszú: ha hagyományos módon, nem interneten szervezik meg, akkor maximum 8 óra lehet.

A műszaki vezetői jogosultsági engedély megszerzése

A tevékenységi engedélyt a szakmai kamaránál kell megszerezni. Mérnök végzettségűeknek a mérnöki kamaránál, építésznek az építész kamaránál kell jelentkezniük.

A szakmai engedély kiadásánál megkülönbözteti a rendelet a cég és a magánszemély által megszerzett jogosultságot. Cég is lehet jogosult műszaki vezetői feladatok ellátására. Ennek az a feltétele, hogy a cégnek tagja, vagy alkalmazottja legyen olyan valaki, aki személyesen megfelel a feltételeknek. Ekkor a vállalkozás is megkaphatja a jogosultságot, szerepelhet a névjegyzékben. Ez akkor fontos, ha pl. valaki a saját betéti társaságával számlázna. Ekkor a bt. köt szerződést a műszaki vezetésre. De a bt. akkor köthet szerződést, ha rendelkezik a jogosultsági engedéllyel. Tehát a cégben dolgozó szakembernek is és a cégnek is regisztráltatnia kell magát a névjegyzékben. A cég csak olyan tevékenységre lesz jogosult, amilyen tevékenységre a tagjaként, vagy alkalmazottjaként dolgozó szakember jogosult. Alkalmazottként itt csak olyan ember vehető számításba, aki legalább napi 4 órában dolgozik.

A szakmagyakorlásnak további feltételei is vannak:

 • 5 évente továbbképzésen kell részt venni
 • a jogosultság kiadását követő 1 éven belül beszámoló vizsgát kell letenni (ezt egy kötelező továbbképzés keretében kell megtenni)
 • éves nyilvántartási díjat kell fizetni.

Az előírt végzettségen kívül szükség van szakmai gyakorlati időre is. Egy műszaki vezetői jogosultságra pályázó ember esetén a gyakorlati időbe a következő munkavégzéseket lehet beleszámolni:

 • építési műszaki ellenőrzés
 • felelős műszaki vezető (például a jelenleg igényelt szintnél alacsonyabb szinten)
 • építőipari kivitelezés
 • építésfelügyeleti munka végzése
 • építésügyi hatósági munka végzése
 • beruházói-műszaki munka végzése
 • felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki tárgy oktatója
 • építészeti-műszaki tervezés
 • építésügyi műszaki szakértő.

A gyakorlati időbe tehát azokat az időket lehet beszámolni, amikor a kérelmező a felsorolt munkakörökben dolgozott.  Azt is megszabták, hogy a kötelező időnek legalább a felét az első négy munkakör valamelyikében kell letölteni (tehát pl. nem elegendő gyakorlat az, ha valaki 10 évig az csak az építéshatóságon dolgozott).

A gyakorlati időt csak hivatalos irattal lehet igazolni. Munkáltatói igazolás, munkaszerződés, vállalkozói szerződés, szakmai kamara igazolása fogadható el. Szerepelnie kell benne a végzett munka leírásának és az időpontoknak.

Jogosultsági vizsga

Akik az előfeltételeknek megfelel (végzettség és gyakorlati idő), annak jogosultsági vizsgát kell tennie. A vizsga 34 ezer forintba kerül. Valójában kétszer kell vizsgázni:

 • az első maga a jogosultsági vizsga
 • egy éven belül van egy kötelező továbbképzés
 • a továbbképzés végén kell letenni egy beszámoló vizsgát.

A vizsga egy általános és egy szakterületi részből áll. A szakterületit nem kell annak letennie, akinek van műszaki ellenőri OKJ végzettsége. A vizsga szóbeli és írásbeli részből áll. Szóbelit az tehet, aki az írásbelin 50 százalékos eredményt elért. 70 százalékos eredmény felett nem kell szóban is vizsgázni.

A műszaki vezető feladata

A felelős műszaki vezető kétféle jogkörrel rendelkezhet. Ha a műszaki vezető a cég alkalmazottja, vagy tulajdonosa (tagja), akkor teljes egészében ő irányítja a munkaterületen végzett építési munkákat.

Ha azonban külsős, aki megbízással, vagy vállalkozói szerződéssel dolgozik, akkor a feladata csak arra terjed ki, amit a megbízási szerződése tartalmaz.

Ennek a megkülönböztetésnek munkajogi kérdésekben van jelentősége. Korábban többször felmerült az a kérdés, hogy milyen alapon utasíthatja a műszaki vezető bármire is a kivitelező alkalmazottjait, ha ő nem a munkáltatójuk? Ezért született ez a megkülönböztetés. Tehát a külsős műszaki vezető csak arra lesz feljogosítva, s azért felelős, amit a szerződése tartalmaz. Ebben az esetben tehát NEM tartozik a hatáskörébe

 • munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi stb. előírások betartatása, annak ellenőrzése
 • építésügyi hatósági engedélyek betartása
 • az alvállalkozók teljesítésének igazolása
 • a teljesítésigazolás elküldése az alvállalkozóknak.

Ez azt jelenti, hogy a műszaki vezető csak abban az esetben felelős az építkezésen a törvényi előírások és hatósági engedélyek előírásainak betartásáért, ha alkalmazottként, vagy a cég tulajdonosaként dolgozik. Ha külsős a műszaki vezető, akkor ezekért továbbra is a cég vezetője felel.

Ha külsős vállalkozó végzi a műszaki vezetői munkát, akkor a feladatra írásos szerződést kell kötni. A rendelet előírja, hogy ennek a szerződésnek pontosan mit kell tartalmaznia:

 • a megbízó nevét, elérhetőségét, adatait, a képviselője adatait
 • a felelős műszaki vezető nevét (megnevezését, ha cég a megbízott), nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét, elérhetőségét
 • a műszaki vezető díját, a kifizetés módját és határidejét
 • a műszaki vezető feladatainak és felelősségének a leírását.

Érvényben maradtak azok a tiltások, melyek a műszaki vezető összeférhetetlenségét írják le. A cél az, hogy ne lehessen olyan ember műszaki vezető, aki az engedélyezésben, vagy ellenőrzésben részt vesz. Tehát nem lehet műszaki vezető

 • az adott épületre vonatkozó engedélyezésben részt vevő hatóság, vagy annak felügyeletét ellátó szervezet köztisztviselője, vagy kormánytisztviselője
 • nem végezhet a műszaki vezető szakértői, vagy műszaki ellenőri munkát az általa vezetett építkezésen. Ez a tiltás arra is kiterjed, ha a műszaki vezetőt alkalmazó vállalkozás végezne ilyen feladatot
 • közbeszerzés esetén nem lehet műszaki vezető a műszaki ellenőr, vagy szakértő hozzátartozója sem.

Milyen szakmákhoz kell külön tevékenységi engedély?

Az új rendelet nemcsak a műszaki vezetőre vonatkozó feltételekkel foglalkozik. Több szakma képzési követelményeit is ez írja majd le. Ide tartozik a

 • településtervezés
 • építészeti-műszaki tervezés
 • településrendezési szakértő
 • építésügyi műszaki szakértő
 • építési műszaki ellenőr
 • felelős műszaki vezető
 • beruházáslebonyolító
 • energetikai tanúsító.

A két utolsó szakma – tehát a beruházáslebonyolító és az energetikai tanúsító – végzéséhez nem kell külön jogosultsági engedély. Be kell viszont jelenteni ezeknek a szakmáknak a művelését.

A műszaki vezetési tevékenységek és feltételei

A felelős műszaki vezetői tevékenységet 3 féle jogosultsággal lehet ellátni:

 • általános építmények felelős műszaki vezetője
 • sajátos építményfajták felelős műszaki vezetője
 • szakági felelős műszaki vezető.

Szükséges iskolai végzettségek és gyakorlati idő általános és szakági műszaki vezetéshez

szakterület és annak kódjele

végezhető feladatok

elvárt végzettség és gyakorlati idő

 

ÁLTALÁNOS ÉPÍTMÉNYEK

 

Építési szakterület

MV-É

bármilyen épület építése, bontása, felújítása

tereprendezés, felszíni vízelvezetés

olyan gépészeti és villanyszerelési munkák, melyekhez nem kell szakirányú felelős műszaki vezető. Kivéve, ha:

a) az építménybe 30 kW-nál nagyobb hőtermelő berendezés kerül beépítésre,

b) ha 7 kW-nál nagyobb az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele.

3 év:

okleveles építészmérnök,

okleveles építőmérnök

4 év:

építészmérnök,

építőmérnök

Építési szakterület részszakterülete

MV-É-R

Maximum 300 négyzetméter szintterületű, 3 szintes, vagy 1000 köbméter bruttó térfogatú építményen végzett munkák műszaki vezetése

5 év:

szakirányú építőipari technikus,

szakirányú építőipari szakközépiskola

 

SZAKÁGI SZAKTERÜLETEK

 

Építménygépészeti szakterület

MV-ÉG

Gépészeti munkák: fűtés, szellőzés, építményen, vagy telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mérőóráig korlátozás nélkül.

3 év

okleveles gépészmérnök

4 év

gépészmérnök

Építménygépészeti szakterület részszakterülete

MV-ÉG-R

Maximum 300 négyzetméter szintterületű, 3 szintes, vagy 1000 köbméter bruttó térfogatú építményen végzett munkák gépészeti műszaki vezetése

 

5 év:

szakirányú építőipari technikus,

szakirányú építőipari szakközépiskola

Építményvillamossági szakterület

MV-ÉV

Villamos, hírközlő és épületfelügyeleti rendszer berendezésein végzett szerelés az épület fogyasztásmérő készülékéig

3 év:

okleveles villamosmérnök

4 év:

villamosmérnök

Építményvillamossági szakterület részszakterülete

MV-ÉV-R

Maximum 300 négyzetméter szintterületű, 3 szintes, vagy 1000 köbméter bruttó térfogatú építményen végzett munkák villanyszerelési műszaki vezetése

5 év:

szakirányú felsőfokú technikus,

villamosipari technikus