.: Mi a célja a Megbízhatók Klubjának? - Megbízhatók Klubja :.

A jók a jókkal tudnak a legjobbak lenni


Mi a célja a Megbízhatók Klubjának?

Miért működik a Megbízhatók Klubja?


A Megbízhatók Klubja nem egy nonprofit kezdeményezés, azaz nyereségre törekszünk, mert fejlődni akarunk, és nem akarunk függni semmilyen kormányzati vagy politikai szervezettől. Ennek ellenére a Klub elsősorban társadalomjobbító tevékenység. Szeretném, ha el tudnám Önnek mondani ennek a legfontosabb elveit.

Az embereknek ma Magyarországon jó néhány problémája van.

  • Előfordul, hogy megdolgozik valaki a pénzééért, de nem fizetik ki.

  • Előfordul, hogy dolgozna, de nincs kinek, mert nem kap munkát, megrendelést.

  • És előfordul, hogy alkalmaz egy egy munkatársat, de később kiderül, hogy az illető nem megbízható, és így aztán hamarosan ki kell rúgni. (Persze munkavállalóként is sokszor előfordul, hogy valaki nem megbízható munkáltatóra akad.)

 

Ezek nagyon különböző problémák, ezért nem is hinnénk, hogy egy ok húzódik meg mögöttük. Bármilyen hihetetlen, van egy alapvető ok, amiért ezek előfordulhatnak.

Ez az ok a történelem kezdete óta fennállt, és mindig egy közösség és társadalom pusztulását okozta, ha elharapódzott. Miről is van szó? Nézzünk egy nagyon egyszerű szemléltetést, hogy könnyű legyen megérteni.

 

Valaha földművesek fa és kőeszközökkel dolgoztak.

Épp csak annyit termeltek meg, amelyből keserves munkával eltarthatták magukat és a családjukat. Termény a piacra, eladásra alig jutott.Valaha földművesek fa és kőeszközökkel dolgoztak.

Épp csak annyit termeltek meg, amelyből keserves munkával eltarthatták ma

gukat és a családjukat. Termény a piacra, eladásra alig jutott.

 

 

 

 

Ez az egy kosár kenyér jelképezi a földműves szűkös termését

 

 

 

 

 

 

Ám egy idő után a földművesek közül kiváltak az ügyes kezű mesteremberek, akik nem műveltek a földet többé. Kialakult a vasművesség, a kovácsmesterség. A kovács ekét gyártott, és eladta a földművesnek.

Egy földműves a vaseke segítségével már meg tudta négyszerezni a termelését!

 

 

 

 

A négy kosár jelképezi a négyszeres termést.

 

 

A megnégyszereződött termésből már ki lehet fizetni az ekét. A földműves oda tudja adni a kovácsnak a termés felét. Ennek ellenére neki kétszer annyi marad, mint annak előtte. És a kovácsnak is több a kenyere, mintha azelőtt!

Nézzük meg mi történt itt!

Két ember megoldotta egymás problémáját.

Az egyiknek ( a kovácsnak) nem volt kenyere.

A másiknak (a földművesnek) nem volt olyan eszköze, amivel sokat tudott volna termelni. Egymásra találtak és ezek a problémák megoldódtak. És a végén mindkettőjüknek több van, mint ha sohase találkoztak volna. Mindketten nyertek!

A jó emberek együttműködése nem kártyajáték, ahol az egyik nyer, a másik veszít. Mindenki nyer, mert kap valami olyasmit, ami az ő céljait elősegíti.

Vannak olyan emberek, akik azt hiszik, hogy neki azért nem megy jól, mert másoknak jól megy. Ez tévedés. Hogy mehetne jól egy vendéglősnek, ha a vendégei nem tudnak megvenni még egy menüt sem? Hogy mehet jól egy alkalmazottnak, ha a főnöke nem kapja meg a pénzt a megrendelőktől? Egyértelmű: ahol másoknak jól megy, ott megy nekünk is jól!

 

Ez egy rossz csere. A rossz csere általánosságban az, amikor valaki semmit vagy aránytalanul keveset kap azért, amit ő nyújt. A mi életünket a rossz cserék teszik tönkre. És emiatt kerül lejtőre egy egész ország is.

Ugyan miféle csere például az, ahol valaki megcsinálja a munkát, de nem kapja meg érte a pénzét? Ha az ilyen „cserék” elharapóznak egy országban, az az ország lejtőre kerül.

 

A Megbízhatók Klubjának a következő a célja:

 

Elérni, hogy megbízható, tisztességes emberek az egész világon

  • egymásra találjanak,

  • megoldásokat nyújtsanak egymás problémáira

  • és ezáltal képesek legyenek megvalósítani jó szándékú céljaikat.