.: Megbízhatók Klubja tagság feltételei - Megbízhatók Klubja :.

A jók a jókkal tudnak a legjobbak lenni


Megbízhatók Klubja tagság feltételei

Kapcsolatépítés a Megbízhatók Klubjában


A Megbízhatók Klubjában ugyanúgy bejelölhet kapcsolatnak másokat, mint ahogy az más közösségi oldalakon (pl. facebook) megszokott. Amikor valaki ajánlást ad, a honlap automatikusan felkínálja neki, hogy jelölje be kapcsolatként az ajánlottat.

Amikor Ön ajánl valakit, erről értesítést küldhet kapcsolatai részére is. Így az ajánlás valóban az lesz, mint amit a szó köznapi értelmében értünk alatta. Azaz: valakit ajánlunk egy ismerősünknek.

Természetesen Ön a saját kapcsolatainak bármikor küldhet a honlapon keresztül e-maileket.

 

Kilépés és kizárás a Megbízhatók Klubja rendszerből


Kilépés

Ha valaki ki óhajt lépni a Megbízhatók Klubja rendszerből, ezt minden további nélkül megteheti. Kérheti felhasználói jogosultságának felfüggesztését. Ez annyit tesz, hogy adatait nem jeleníti meg többé a rendszer keresője, nem ajánlható és ajánlani sem tud, de ha legközelebb vissza akar lépni a rendszerbe, ott folytathatja, ahol abbahagyta.

Bárki kérheti adatai végleges törlését is. Ekkor töröljük a rendszerből végleg, és a megkapott tallérjai is végérvényesen elvesznek.

A Megbízható Fuvarosok Klub tagságát Ön is felfüggesztheti vagy töröltetheti. A kezdéstől számítva fél évig kérheti a tagsági díjának visszafizetését és ezt indokolni sem köteles. Ez a tagság törlését jelenti, tehát megkapott tallérjai is elvesznek. A rendszerbe visszalépésre a továbbiakban lehetőség nincs.

Az MK rendszerből való kilépéskor a kilépő által adott ajánlások nem vesznek el. Csak akkor lehet őket törölni, ha az, aki az ajánlást kapta, ehhez hozzájárul.

Kizárás

Az MK rendszernek alapvető célja, hogy a rendszerben csak megbízható emberek, vállalkozások, intézmények legyenek megtalálhatók. Ha úgy ítéljük meg, hogy egy felhasználó nem felel meg ennek a célnak, indoklás nélkül törölhetjük a rendszerből. (Például ha sok, vagy nagyon súlyos ügyet érintő negatív ajánlást kapott.) Kapott ajánlásai és tallérjai ekkor elvesznek. Adatait megőrizzük, de kizárólag azzal a céllal, hogy többé ne jelentkezhessen be az MK rendszerbe.

A rendszer felépítése olyan, hogy ha valaki céget akar regisztrálni, előbb regisztrálnia kell magát magánszemélyként. A kizárás elsősorban egy-egy magánszemélyre vonatkozik, de azon keresztül az általa képviselt cégre is, ha abban ő döntő szerepet visz. (Pl. tulajdonos, ügyvezető.) Hogy szerepe mennyire döntő, abban az MK rendszernek szabad mérlegelési joga van. Egy személy kizárása azt vonja magával, hogy a jövőben semmilyen olyan vállalkozást, szervezetet nem lehet regisztrálni az MK rendszerbe, amiben a kizárt illetőnek jelentős szerepe van. (A jelentős szerep megítélése itt is az MK rendszer joga.

 

Nyilvánosság az MK rendszeren belül


A rendszer alapelve a nyilvánosság. Mit jelent ez?

  • A rendszerbe először magánszemélyként lehet belépni. Meg kell adni mindenkinek a teljes hivatalos nevét, azaz nem azonosíthatja magát csak becenévvel. Az olyan regisztrációkat, ahol nincs meg a személynek a teljes neve (csak pl. annyi, hogy „Károly”) a rendszer ügyfélszolgálata törli.

  • Minden bejelentkezett felhasználót különféle módszerekkel azonosítunk. Ez annyit jelent, hogy megbizonyosodunk róla, hogy valós személy, és nem használja más adatait. Csak ezek után tud ajánlásokat adni és kapni. (Bár előzetes ajánlást felvihet a rendszerbe, ami az azonosítás befejeződéséig nem jelenik meg nyilvánosan.)

  • A magánszemélyként belépett és azonosított személy tud aztán hozzá kötődő vállalkozást regisztrálni.

  • Az MK rendszerben nem lehet névtelen vagy csak becenevekkel azonosított hozzászólásokat (kommenteket, e-maileket) írni. Mindig meg lehet nézni, hogy ezeket ki (mely magánszemély) írta.

  • Az MK rendszer regisztrált és azonosított felhasználói küldhetnek egymásnak írásos üzeneteket az MK rendszeren belső levelezőrendszerét vagy ajánlatkérő rendszerét használva. Ez a rendszer felhasználói feltételei közé tartozik, a regisztrálás ennek az elfogadását is jelenti egyben. Viszont bárki letilthatja bármely más felhasználótól származó üzenet fogadását egyenként. Kivétel ez alól az MK rendszer ügyfélszolgálata. Az ügyfélszolgálat többek között a felhasználói feltételek változásáról is üzenetet küld, ami nagyon fontos. Ha az MK rendszer ügyfélszolgálata a felhasználói feltételek változásról szóló üzenetet kiküldi, akkor a felhasználó erről kiértesítettnek tekintendő.

  • Az MK rendszerbe belépő köteles megadni minden olyan adatot az MK ügyfélszolgálatnak, ami az ő egyértelmű azonosítását szolgálja és ezeket az MK rendszer tárolhatja, amíg az illető a rendszer felhasználója. Ugyanakkor választhat, hogy ezek az adatok minden MK felhasználó számára vagy csak a kapcsolatai részére legyenek elérhetők. (Ez alól kivétel a magánszemély vagy vállalkozás hivatalos neve, hiszen ez alapján azonosítja őt a honlap és bárki más.)

  • A rendszer hamarosan üzembe álló fejlesztései közé fog tartozni egy üzenőfal, mellyel mindenki azonnal közzéteheti üzeneteit a kapcsolatai számára. (Akárcsak a facebookon.)